Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Pruszcz Gdański przez Polhoz szansą na rozwój przedsiębiorczości”,

w ramach: Działania 2.5 Inwestorzy zewnętrzni, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zlokalizowany jest na działkach nr: 363/36, 363/37, 363/41, 363/42, 363/43, 363/44, 363/45, 363/46, 363/47, 363/49, 363/50, 363/51 i 364/2 i obejmuje: uzbrojenie terenu wraz pracami przygotowawczymi w tym: budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, oświetlenie, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i przepompowni ścieków mające na celu poprawę dostępności terenów inwestycyjnych dla sektora MŚP.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa pomorskiego.

Cele szczegółowe projektu to:

1)prawidłowe funkcjonowanie wspólnoty lokalnej;

2)zrównoważony rozwój OMGGS;

3)zmniejszenie bezrobocia, zwiększona podaż terenów inwestycyjnych;

4)zwiększenie liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarcza i/lub ich przychodów=wyższe wpływy z podatku PIT i CIT do gminy;

5)dywersyfikacja przychodów Spółki;

6)poprawa wyniku finansowego netto Spółki i wskaźników rentowności działania przedsiębiorstwa;

7)uzbrojenie terenu inwestycyjnego, co umożliwi jego komercjalizację

Wartość projektu: 4 548 876,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 492 792,54 zł

Po zakończeniu projektu planowana jest jego komercjalizacja poprzez sprzedaż lub dzierżawę terenu w sektorze MŚP.

Załączniki:

Koncepcja zagospodarowania centrum prod-log POLHOZ-Maj 2021

Polhoz Tablica 110x90cm

Mapa poglądowa do projektu

Dane kontaktowe

POLHOZ Sp. z o.o.
ul. Główna 9, Szymankowo, 82-224 Lichnowy
tel.: + 48 55 271 19 46
fax: + 48 55 271 19 06
e-mail: sekretariat@polhoz.pl

Biuro Zarządu POLHOZ Sp. z o.o.
Świńcz 15, 83-000 Pruszcz Gdański
tel.: +48 58 304 76 18
fax: +48 58 304 76 38
e-mail: zarzad@polhoz.pl