O nas

POLHOZ Sp. z o.o. istnieje na rynku od ponad 20 lat – powstał w wyniku restrukturyzacji kilku byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR). Kapitał zakładowy Spółki wynosi ponad 22 miliony złotych.

Siedzibą POLHOZ Sp. z o.o. jest miejscowość Szymankowo, pomiędzy Tczewem a Malborkiem. Dodatkowo zarząd Spółki posiada swoją oddzielną siedzibę w miejscowości Świńcz, koło Pruszcza Gdańskiego. Firma szczególnie zaangażowana jest w przemysłowy rozwój terenów wokół węzła Rusocin – autostrada A1.

Podstawową działalnością Spółki jest niezwykle istotne dla gospodarki narodowej rolnictwo wielkotowarowe. Wiodące kierunki to:

  • Uprawy rolne – areał około 7 000 hektarów. Corocznie dostarczamy na rynek około 21 000 ton pszenicy, 5 500 ton rzepaku, 7 300 ton buraków cukrowych i 6 500 ton ziemniaków, w przeważającej większości sadzeniaków.
  • Chów i hodowla – liczba zwierząt to około 850 sztuk krów mlecznych

Rocznie dostarczamy do dalszego przetwórstwa ponad 8 500 000 litrów mleka. W produkcji szczególną uwagę zwracamy na najwyższą jakość mleka przy dbałości o dobrostan zwierząt i ochronę środowiska naturalnego.

Warto nadmienić, że w uprawie zbóż i hodowli bydła mlecznego stosujemy nowoczesne rozwiązania techniczne. Posiadamy najnowszej generacji kombajny zbożowe, ciągniki rolnicze, opryskiwacze i rozsiewacze nawozów. Wprowadzamy technologie rolnictwa precyzyjnego: telemetrię, zmienne dawkowanie nawozów, oraz system automatycznego sterowania ciągnikami (do tego celu używamy systemu GPS). W oborach używamy nowoczesnych urządzeń do doju mleka, karmienia zwierząt, usuwania obornika.

Kolejnym kierunkiem naszej aktywności są działania związane ze zmianą klasyfikacji gruntów z rolnych na przemysłowe i pozyskiwanie inwestorów na zagospodarowanie tych terenów. Dotyczy to przede wszystkim – choć nie wyłącznie – jednego z naszych gospodarstw – Wojanowo– leżącego u zbiegu obwodnicy Gdańska i autostrady A1, wokół węzła Rusocin. We współpracy z Gminą Pruszcz Gdański, Spółka podejmuje czynności zmierzające do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego okolicznego terenu, rozbudowy infrastruktury i przygotowania terenu do sprzedaży finalnym użytkownikom.

Myśląc o przyszłości, firma zainteresowana jest nowymi technologiami, takimi jak pozyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł. Stąd w najbliższym czasie planujemy rozwinąć na wybranych obszarach projekty farm wiatrowych i biogazowni rolniczych.

Aktualności