Gospodarstwo w Pogorzałej Wsi

Liczące 790 hektarów gospodarstwo rolno – hodowlane Pogorzała Wieś znajduje się w Gminie Miłoradz. Głównym profilem działalności jest, przede wszystkim, hodowla krów mlecznych, których w chwili obecnej mamy 400 sztuk. W gospodarstwie znajduje się również nasza najnowsza obora, oddana do użytku w 2008 roku. Ponadto uprawia się tu ziemię, głównie na potrzeby chowu bydła (kukurydza i trawy na paszę) oraz pszenicę, rzepak i ziemniaki sadzeniaki.


Pokaż Gospodarstwo w Pogorzałej Wsi na większej mapie