Korytarze transportowe

Lokalizacja Województwa Pomorskiego niewątpliwie bardzo pozytywnie wpływa na kontakty zagraniczne. Dostęp do Morza Bałtyckiego, jak i nowoczesny port lotniczy sprawiają, że Pomorze to dla inwestorów jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Europie Środkowo-Wschodniej.