Drogi

Najważniejszą drogą na Pomorzu jest Autostrada A1, która w przyszłości ma łączyć kraje skandynawskie z południem europejskiego kontynentu. Istotne są także inne drogi krajowe: S7 (Gdańsk – Warszawa – Kraków) i S6 (Gdańsk – Szczecin). W przyszłości mają one być znacznie poszerzone, co usprawni ruch i znacząco polepszy jakość trasy.